Restructurarea obligațiilor fiscale – ce trebuie să știe firmele pentru a accesa mecanismul

folder_openEditorial
commentNiciun comentariu
cum accesez amnistia fiscala

Companiile care înregistrează întârzieri la plata obligațiilor fiscale pot beneficia de restructurarea financiară prevăzută de Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Debitorii care întâmpină dificultăți la plata obligațiilor bugetare își pot restructura obligațiile principale restante la data de 31 decembrie 2020 dacă acestea nu au fost achitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Prin obligații bugetare se înțelege obligația de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența ANAF în vederea recuperării.

Mecanismul de restructurare a obligațiilor fiscale poate fi accesat de orice firme, indiferent de valoarea obligațiilor de plată. Inițial, facilitatea putea fi accesată numai de către firmele ce înregistrau obligații fiscale restante cu valoare mai mare de 1 milion de lei. Pragul minim a fost eliminat la începutul anului 2020 de către Guvern.

Pentru a putea beneficia de facilitate, firmele trebuie:

 • Să nu se afle în insolvență;
 • Să nu beneficieze deja de o eșalonare la plată, conform Codului de Procedură Fiscală;
 • Să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • Să nu fie dizolvate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Să fie la zi cu depunerea declarațiilor fiscale.

Facilitățile de care pot beneficia companiile care accesează mecanismul restructurării obligațiilor fiscale

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prin care este reglementat și mecanismul restructurării obligațiilor fiscale, prevede facilitățile de care pot beneficia firmele prin accesarea facilității:

 • Anularea obligațiilor fiscale pentru maximum 50% din valoarea totală a obligațiilor fiscale principale restante supuse restructurării;
 • Eșalonarea la plată a obligației principale rămasă restantă, pentru o perioadă de maximum 7 ani;
 • Anularea obligațiilor de plată accesorii: dobânzi/majorări de întârziere, penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități, orice alte obligații de plată accesorii aferente.

Depunerea notificării de accesare a mecanismului

Pentru accesarea mecanismului de restructurare a obligațiilor fiscale, companiile trebuie să depună o notificare prin care să anunțe intenția de a beneficia de facilitatea fiscală. Notificarea privind intenția de accesare a mecanismului poate fi depusă:

 • la registratura organului fiscal central competent
 • prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de privire
 • prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

După depunerea notificării pentru accesarea mecanismului, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un certificat de atestare fiscală care stabilește obligațiile fiscale care pot fi depuse reorganizării fiscale.

Planul de restructurare a obligațiilor fiscale. Testul creditorului privat prudent

După depunerea notificării privind intenția de accesare a mecanismului fiscal, firmele trebuie să depună solicitarea propriu zisă pentru accesarea mecanismului, însoțită de planul de restructurare a obligațiilor fiscale și testul creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

Planul de restructurare se bazează pe o analiză prealabilă asupra situației debitorului. În funcție de problemele și oportunitățile fiecărei firme, expertul independent poate propune o serie de măsuri adaptate specificului firmei care să ajute business-ul să achite datoriile fiscale restante.

Totuși, chiar dacă măsurile de restructurare pot să difere în funcție de problemele individuale ale firmei, există o serie de elemente care nu pot lipsi din planul de restructurare:

 1. Prezentarea cauzelor și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;
 2. Situația patrimonială a debitorului;
 3. Informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de procedura eșalonării la plată reglementată prin Codul de procedură fiscală;
 4. Măsurile de restructurare a debitorului cu termene clare de implementare, măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare;
 5. Indicatorii economico-financiare relevanți care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului.

Al doilea document menționat în OG 6/2019, esențial pentru firmele care vor să beneficieze de mecanismul fiscal, este testul creditorului privat prudent. Conform Ordonanței, acesta „reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.”

Planul de restructurare are ca scop principal redresarea societății printr-o monitorizare permanenta din partea expertului independent, acesta întocmind periodic un raport privind stadiul implementării, pe care îl transmite debitorului și organului fiscal.

Beneficii ale restructurării obligațiilor fiscale

Firmele care accesează mecanismul restructurării obligațiilor fiscale obțin o serie de beneficii, pe lângă anularea obligațiilor fiscale, eșalonarea la plată și anularea obligațiilor accesorii:

 • Se suspendă sau nu se poate începe procedura executării silite împotriva debitorului pentru realizarea obligațiilor care fac obiectul restructurării;
 • Contribuabilul își păstrează dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice și sectoriale;
 • Autorizațiile, acordurile sau actele administrative similare nu pot fi revocate sau suspendate pe motiv de neplată pe întreaga perioadă a desfășurării planului de restructurare;
 • Debitorul poate valorifica bunurile puse sub sechestru de către organele fiscale în vederea îndeplinirii planului de restructurare – pentru acest pas este necesara si o decizie din partea organului fiscal emisă la solicitarea debitorului și de avizul experților care monitorizează aplicarea corectă și eficientă a planului de restructurare.

Împreună putem îndeplini obiectivele de business

Devenim parteneri pentru companiile aflate în dificultate. Acționăm pentru restructurarea business-ului, fără a prelua managementul.

Tags: ,

Alte articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.